تعویض مفصل زانو

تعويض كامل مفصل چيست؟

مفصل آسيب ديده و متورم برداشته شده و با يك مفصل مصنوعي به نام پروتز تعويض مي شود.

مفصل چيست؟

مفصل بوسيله ي دو يا چند استخوان كه با بافتهاي ضخيمي به هم متصل شده اند شكل گرفته است.براي مثال،مفصل زانو از استخوانهاي تحتاني پا (تيبيا و فيبولا) و استخوان ران (فمور) تشكيل شده است.مفصل ران،مفصل گوي و كاسه اي است كه از انتهاي ران (گوي) و بخشي از لگن به نام استابولوم (كاسه) تشكيل شده است.

غضروف طبيعي باعث ايجاد حركات بدون درد و تقريبا بدون اصطكاك مي شود.وقتي غضروف آسيب ديده يا دچار آرتريت شود مفاصل خشك و دردناك مي شوند.هر مفصل توسط  غلافي از بافت فيبروز و يا يك كپسول با پوششي از بافت نرم به نام سينوويم احاطه شده است. سينوويم مايع كاهنده ي اصطكاك را توليد كرده وداخل يك مفصل را مي پوشاند.

159

 چه عوارضی ممکن است بعد از جراحی تعویض مفصل زانو بوجود بیاید؟

مانند هر عمل جراحی دیگر تعویض مفصل زانو ممکن است با عوارضی همراه باشد. وقوع این عوارض سیر بهبودی بیمار را طولانی کرده و میتواند مشکلات جدیدی را برای بیمار بوجود بیاورد. تعدادی از این عوارض عبارتند از :

عفونت مفصل زانو

لخته شدن خون در پا

تغییر طول اندام تحتانی

محدودیت حرکتی زانو

آسیب عروق و اعصاب

باقی ماندن درد

خراب شدن مفصل مصنوعی

تخریب استخوان اطراف مفصل مصنوعی